ZSS Rafałówka
O placówce, historia szkoły
STRONA: 1 z 1
Wprowadził: Pietrzak Sławomir   |  Udostępniono: 2016-04-20
Drukuj

Miejscowość Rafałówka jest wyjątkowym miejscem na mapie powiatu sieradzkiego. W okolicy nie ma zakładów przemysłowych zatruwających środowisko.
Rafałówka położona wśród lasów iglastych posiada dobry mikroklimat, żywiczne powietrze oraz naturalny leczniczy aerozol wytwarzany podczas mgieł. Prezydent  Mościcki  urzeczony  klimatem  tego  miejsca    poprosił o zbudowanie mu w Rafałówce  letniej  rezydencji.
W  latach  30 -tych planowano tu wzniesienie miasta 
letniska, z  kasynem  gry, kortami  tenisowymi  i luksusowymi  willami. W czasie okupacji w Rafałówce zlokalizowano centrum szkolenia Hitlerjugend, a tuż po wojnie leczyły się tu dzieci uratowane z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.
    Rafałówka, ze swym mikroklimatem zachwycała odwiedzających to miejsce od lat. Dziś w dawnym dworku Mościckiego, dzieci z Ziemi Łód
zkiej jak również z innych województw leczą schorzenia kręgosłupa i narządów ruchowych. 
     Kuracjuszami przebywającymi na leczeniu w Ośrodku  Rehabilitacyjno-Leczniczym  w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu opiekują się lekarze: rehabilitant, pediatra, neurolog, rehabilitanci, pielęgniarki  a także opiekunki. Dzieci  te uczęszczają  do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rafałówce przy Ośrodku Rehabilitacyjno Leczniczym  w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa z klasami  I-VIII, klasami II-III gimnazjum oraz z oddziałem przedszkolnym
     Grono pedagogiczne o wysokich kwalifikacjach, nastawione jest innowacyjnie wobec przyjętych przez zespółzałożeń i chętne do systematycznego podnoszenia kwalifikacji. W zespole Szkół w Rafałówce kocha się dzieci takimi, jakie są i nie szczędzi się wysiłku, aby każdemu stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości. 

    Nauczyciele  indywidualizują  pracę  pedagogiczną z uczniami mającymi  trudności w nauce i rozszerzają formy pracy z uczniami zdolnymi. W procesie edukacyjnym stosują metody aktywizujące wszystkich uczniów tak, aby jednocześnie uprzyjemniały pobyt dzieci w zakładzie. Szkołę łączą silne więzy współpracy pracownikami zakładu opieki zdrowotnej. To sprawia, że oddziaływania wychowawcze szkoły i zakładu są spójne, sprzyjają kierowaniu się w codziennych działaniach uzgodnionym systemem wartości.

 

Szkoła jest placówką, w której każdy uczeń na miarę swoich możliwości nadrobi zaległości szkolne spowodowane nieobecnością na skutek długotrwałej choroby i po powrocie będzie mógł podjąć naukę w swej macierzystej szkole na poziomie swoich kolegów.
    Pedagodzy  starają  się,  aby  uczniowie  stali  się  odpowiedzialni  za  zdrowie własne   i innych, a także  za  stan środowiska  naturalnego.  Wychowankowie  potrafią  korzystać z różnych źródeł informacji, stają się samodzielni i obowiązkowi.

 

Szkoła stwarza uczniom możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Organizowane są wewnątrzszkolne i pozaszkolne:
- wystawy, 
- występy, 
- konkursy, 
- zawody, 
- uroczystości tradycyjne. 

 

Współpracujemy  ze   strażą   pożarną,   policją   i   nadleśnictwem. , poradnią psychologiczno-pedagogiczną, biblioteka pedagogiczną i zaprzyjaźnionymi szkołami, oraz osobami i firmami prywatnymi wspierającymi działalność szkoły. Uczniowie uczestniczą w licznych konkursach plastycznych, ekologicznych, recytatorskich organizowanych przez różne instytucje. Za udział otrzymuje dyplomy, wyróżnienia, nagrody i podziękowania. 


Ilość dokumentów w dziale: 1